+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

Liquid Floor Hardener

Liquid Floor Hardener เป็นเคมีนํ้าสีใสทาบนผิวคอนกรีตที่ขัดมันไว้แล้ว ประมาณ 21 วัน นํ้ายาเคมีจะทำปฏิกิริยากับรูพรุนของผิวคอนกรีต เกิดเป็นผลึกแก้ว (Crystalize) อัดแน่นบริเวณรูพรุน หลังจากนั้นใช้เครื่องขัดเงาจะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้น และเงางามตลอดอายุการใช้งานของคอนกรีต.

 • สีใส ไร้กลิ่น
 • ไม่ติดไฟ
 • ไม่ไวไฟ
 • ไม่เป็นพิษ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นไปตามกฎระเบียบ VOC
  • Service category : Liquid Floor Hardener
  • Client Name : ระบบงานขัดพื้นผิวแกร่ง
  • Website : www.chemithaiproducts.com
  • Share :

  โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง