+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

งานซ่อมน้ำรั่วซึม ( Water Leak)

งานซ่อมน้ำรั่วซึม ( Water Leak)

งานซ่อมน้ำรั่วซึม ( Water Leak) ด้วย Polyurethane Foam Injection (PU-FOAM Injection) PU Foam จะทำปฏิกิริยากับน้ำในคอนกรีต และขยายตัว (ประมาณ 10 เท่า) อัดแน่นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาในรูปของ Foam และปิดทางน้ำ ทำให้ไม่รั่วซึม การซ่อมป้องกันน้ำรั่วซึมด้วย Polyurethane Foam High Pressure Injection สามารถซ่อมงานในพื้นที่ดังต่อไปนี้.

 • ถังเก็บน้ำ (Water Tank) ที่เป็นโครงสร้างคอนกรีต
 • สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)
 • พื้น และผนังชั้นใต้ดิน (D-wall, Slab, King Post, Basement)
 • รอยต่อโครงสร้างคอนกรีต (Construction Joint)
 • โครงสร้างคอนกรีตที่เป็นรูพรุน และมีน้ำรั่วซึม (Honey Comb)
 • บ่อลิฟต์ (Lift Pitch, Sump Pitch)
  • Service category : Water Leak
  • Client Name : ระบบงานซ่อมรอยร้าว/รอยรั่วซึม
  • Website : www.chemithaiproducts.com
  • Share :

  โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง